Strona główna ˇ Galeria ˇ SzukajCzwartek, Styczeń 17, 2019
Nawigacja
Strona główna
Władze
Historia
Gmina
Turystyka
Agroturystyka
Dni Firleja
Ogłoszenia
Aktualności
Program Integracji Spolecznej
Euro Projekty
Nagrody i wyróżnienia
Ostrzeżenia o zagrożeniach
Gospodarka odpadami
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Pliki do pobrania
Kontakt
Katalog linków
Galeria
News Archive
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
BIP

Urząd Gminy w Firleju

Ośrodek Pomocy Społecznej w Firleju

Samorządowy Zespół Administracyjny Szkół w Firleju

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Firleju
LINKI

Informacje wyborcze

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Firleju

Kamery nad jeziorem Firlej

Stowarzyszenie LGD

Gminna Biblioteka Publiczna w Firleju

Stowarzyszenie Oświatowo - Kulturalne na rzecz Rozwoju Wsi Nowy i Stary Antonin

Zespół Szkół w Firleju

Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Skromowskiej

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Woli Skromowskiej

Zespół Szkół w Woli Skromowskiej
Ogłoszenia

 Urząd Gminy Firlej ogłasza :

Data Dotyczy
2017-06-30

2017-07-06


2017-07-11
Przetarg nieograniczony - Dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby Zespołu Szkół w Firleju
Treść ogłoszenia
(Dokument PDF)
Kliknij, aby pobrac Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
(Dokument PDF)
Kliknij, aby pobrac Załączniki nr 3-6
(Dokument WORD)
Kliknij, aby pobrac Załącznik Nr 7a – Zestawienie cenowe dla części I zamówienia
(Dokument WORD)
Kliknij, aby pobrac Załącznik Nr 7b – Zestawienie cenowe dla części II zamówienia
(Dokument WORD)
Kliknij, aby pobrac Odpowiedzi na pytania
(Dokument PDF)
Kliknij, aby pobrac Informacja po otwarciu ofert - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp
(Dokument PDF)
2017-06-20


2017-07-17

2017-07-17

2017-07-20
Przetarg nieograniczony - Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Firlej
Ogłoszenie o zamówieniu
(Dokument PDF)
Kliknij, aby pobrac Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
(Dokument PDF)
Kliknij, aby pobrac Załącznik Nr 1a – Dokumentacje techniczne zestawów solarnych
(Dokument PDF)
Kliknij, aby pobrac Załącznik Nr 1b – Dokumentacje techniczne kotłów na biomasę
(Dokument PDF)
Kliknij, aby pobrac Załącznik Nr 2a - Projekt umowy – dla części 1 zamówienia
(Dokument PDF)
Kliknij, aby pobrac Załącznik Nr 2b – Projekt umowy – dla części 2 zamówienia
(Dokument PDF)
Kliknij, aby pobrac Załącznik Nr 3 – Wzór Formularza Ofertowego
(Dokument WORD)
Kliknij, aby pobrac Załącznik Nr 4 - Zakres oświadczenia w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) w formacie .pdf (poglądowo)
(Dokument PDF)
Załącznik Nr 4a -JEDZ przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania w formacie .xml do pobrania przez Wykonawcę i zaimportowania w serwisie eESPD,
(Dokument XML)
Kliknij, aby pobrac Załącznik Nr 5 – Wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej –składany w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert)
(Dokument WORD)
Kliknij, aby pobrac Załącznik Nr 6 – Wzór wykazu dostaw – składany na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 ustawy
(Dokument WORD)
Kliknij, aby pobrac Załącznik Nr 7 – Wzór oświadczenia w zakresie określonym w pkt. 8.7.2 lit. e) i g) SIWZ – składany na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 ustawy
(Dokument WORD)
Pytania, odpowiedzi, zmiana SIWZ i terminu składania ofert
(Dokument PDF)
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu
(Dokument PDF)
Opublikowane sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu
(Dokument PDF)
2017-06-19


2017-06-27


2017-07-042017-07-18
Przetarg nieograniczony - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Baran Kolonia
Treść ogłoszenia
(Dokument PDF)
Kliknij, aby pobrac Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
(Dokument PDF)
Kliknij, aby pobrac Formularze
(Dokument WORD)
Projekt budowlany
(Archiwum ZIP)
Odpowiedzi na pytania
(Dokument PDF)
Kliknij, aby pobrac Załącznik Nr 6 do SIWZ zmodyfikowany
(Dokument WORD)
Informacja po otwarciu ofert - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp
(Dokument PDF)
Zawiadomienie o wyborze oferty
(Dokument PDF)
2017-03-102017-03-10
Zapytanie o cenę - Dostawa żużla paleniskowego na potrzeby remontu dróg gminnych
Informacja po otwarciu ofert - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp
(Dokument PDF)
Zawiadomienie o wyborze oferty
(Dokument PDF)
2017-01-13 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Plan postępowań na rok 2017
(Dokument PDF)
2017-01-122017-01-16
Zapytanie o cenę - Dostawa kruszywa drogowego na potrzeby remontu dróg gminnych
Informacja po otwarciu ofert - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp
(Dokument PDF)
Zawiadomienie o wyborze oferty
(Dokument PDF)
2016-12-302017-01-04
Zapytanie o cenę - Dostawa oleju napędowego dla Gminy Firlej
Informacja po otwarciu ofert - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp
(Dokument PDF)
Zawiadomienie o wyborze oferty
(Dokument PDF)
2016-12-08

2017-01-04
Otwarty konkurs na realizację w 2017 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez : Prowadzenie sekcji tenisa stołowego, oraganizacja szkolenia w tym dzieci i młodzieży w tej dyscyplinie sportu oraz udział i organizacja zawodów sportowych i rekreacyjnych.
Treść ogłoszenia
(Dokument PDF)
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu
(Dokument PDF)
2016-09-30 Przetarg pisemny nieograniczony na wydzierżawienie pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Firleju z przeznaczeniem na prowadzenie apteki
Treść ogłoszenia
(Dokument PDF)
Kliknij, aby pobrac Regulamin
(Dokument PDF)
Kliknij, aby pobrac Druk oferty
(Dokument WORD)
Kliknij, aby pobrac Projekt umowy
(Dokument WORD)
2016-09-02 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (APTEKA)
Treść ogłoszenia
(Dokument PDF)
2016-07-072016-09-05
Przetarg nieograniczony - Budowa drogi gminnej nr 103664L w miejscowości Baran Kolonia – wykonanie podbudowy TR>
Treść ogłoszenia
(Dokument PDF)
Kliknij, aby pobrac Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
(Dokument PDF)
Kliknij, aby pobrac Formularze
(Dokument WORD)
Dokumentacja projektowa
(Archiwum ZIP)
Zawiadomienie o wyborze oferty
(Dokument PDF)
2016-07-012016-07-25
Przetarg nieograniczony - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Baran Kolonia- wykonanie nawierzchni
Treść ogłoszenia
(Dokument PDF)
Kliknij, aby pobrac Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
(Dokument PDF)
Kliknij, aby pobrac Formularze
(Dokument WORD)
Projekt budowlany
(Archiwum ZIP)
Zawiadomienie o wyborze oferty
(Dokument PDF)
2016-06-21 Oferta realizacji zadania publicznego "Ochrona i promocja zdrowia" - Odnawianie sal chorych pacjentów
Treść ogłoszenia
(Dokument PDF)
2016-03-24


2016-04-26
Przetarg ustny ograniczony na najem części nieruchomości zabudowanej budynkiem Urzędu Gminy w której siedzibę ma przedszkole położonej na części działki nr 2019 położonej w obrębie 7-Firlej na czas oznaczony
Treść ogłoszenia
(Dokument PDF)
Regulamin przetargu
(Dokument PDF)
Lista podmiotów zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu.
(Dokument PDF)
2016-03-092016-03-14


2016-03-152016-03-21
Przetarg nieograniczony Dostawa energii elektrycznej
Treść ogłoszenia
(Dokument PDF)
Kliknij, aby pobrac Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
(Dokument PDF)
Kliknij, aby pobrac Formularze
(Dokument WORD)
Kliknij, aby pobrac Odpowiedzi na pytania
(Dokument PDF)
Kliknij, aby pobrac Wykaz punktów
(Dokument EXCEL)
Kliknij, aby pobrac Odpowiedzi na pytania
(Dokument PDF)
Kliknij, aby pobrac Zawiadomienie o wyborze oferty
(Dokument PDF)
2016-01-19 Zapytanie ofertowe - Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Firlej
Kliknij, aby pobrac Zapytanie ofertowe
(Dokument PDF)
2015-12-10

2016-01-13
Otwarty konkurs na realizację w 2016 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez : Prowadzenie sekcji tenisa stołowego, oraganizacja szkolenia w tym dzieci i młodzieży w tej dyscyplinie sportu oraz udział i organizacja zawodów sportowych i rekreacyjnych.
Treść ogłoszenia
(Dokument PDF)
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu
(Dokument PDF)
2015-11-27 Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę zabudowanej nieruchomości położonej w Przypisówce
Treść ogłoszenia
(Dokument PDF)
Kliknij, aby pobrac Formularz ofertowy
(Dokument WORD)
2015-11-24 Przetarg na dzierżawę Ośrodka Wypoczynkowego w Firleju
Treść ogłoszenia
(Dokument PDF)
Kliknij, aby pobrac Regulamin przetargu
(Dokument WORD)
Kliknij, aby pobrac Formularz ofertowy
(Dokument WORD)
Kliknij, aby pobrac Opis planowanych działań inwestycyjnych
(Dokument WORD)
2015-11-20
2015-11-26

2015-11-27

2015-12-17
Przetarg nieograniczony - Usługi ubezpieczeń dla Gminy Firlej -->
Treść ogłoszenia
(Dokument PDF)
Kliknij, aby pobrac Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
(Dokument PDF)
Kliknij, aby pobrac Formularze
(Archiwum ZIP)
Ogloszenie o zmianie ogloszenia
(Dokument PDF)
Odpowiedzi na pytania
(Dokument PDF)
Zawiadomienie o wyborze oferty
(Dokument PDF)
2015-11-17
2015-11-23


2015-12-04
Przetarg nieograniczony - Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Firlej
Treść ogłoszenia
(Dokument PDF)
Kliknij, aby pobrac Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
(Dokument PDF)
Kliknij, aby pobrac Formularze
(Dokument WORD)
Kliknij, aby pobrac Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(Dokument PDF)
Zawiadomienie o wyborze oferty
(Dokument PDF)
2015-11-16 Informacja Gminy Firlej o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego
Treść ogłoszenia
(Dokument PDF)
2015-11-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Treść ogłoszenia
(Dokument PDF)
2015-11-03


2015-12-02
Przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem Ośrodka Zdrowia w Woli Skromowskiej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z ochroną zdrowia
Treść ogłoszenia
(Dokument PDF)
Kliknij, aby pobrac ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W PRZETARGU I OŚWIADCZENIE
(Dokument WORD)
Kliknij, aby pobrac Oferta
(Dokument WORD)
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu
(Dokument PDF)
2015-09-09 Dostawa oleju opałowego na potrzeby Gminy Firlej
Zawiadomienie o wyborze oferty
(Dokument PDF)
2015-08-312015-09-23
Przetarg nieograniczony - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Baran Kolonia
Treść ogłoszenia
(Dokument PDF)
Kliknij, aby pobrac Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
(Dokument PDF)
Kliknij, aby pobrac Formularze
(Dokument WORD)
Projekt budowlany
(Archiwum ZIP)
Zawiadomienie o wyborze oferty
(Dokument PDF)
2015-06-02 Oferta realizacji zadania publicznego "Ochrona i promocja zdrowia" - Zakup zmywarki z wyparzaczem oraz leków dla pacjentów
Treść ogłoszenia
(Dokument PDF)
2015-05-21 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie czynności technicznych w postępowaniu rozgraniczeniowym nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym 5-Czerwonka Gozdów
Treść ogłoszenia
(Dokument PDF)
2015-04-08 Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Woli Skromowskiej
Kliknij, aby pobrac Zarządzenie nr 17/15 Wójta Gminy Firlej w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Woli Skromowskiej
(Dokument PDF)
Kliknij, aby pobrac Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Woli Skromowskiej
(Dokument PDF)
2015-03-12
2015-04-02
Czwarty pisemny przetarg nieograniczony na wynajem pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Firleju przy ul. Rynek 9, zlokalizowanego na działce nr 127/1 w Firleju, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.
Treść ogłoszenia
(Dokument PDF)
Kliknij, aby pobrac Regulamin
(Dokument PDF)
Kliknij, aby pobrac Wzór oferty
(Dokument WORD)
Kliknij, aby pobrac Wzór umowy
(Dokument PDF)
Kliknij, aby pobrac Zawiadomienie o wyborze oferty
(Dokument PDF)
2014-12-16
2015-01-15
Otwarty konkurs na realizację w 2015 r. zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez : Prowadzenie sekcji tenisa stołowego, oraganizacja szkolenia w tym dzieci i młodzieży w tej dyscyplinie sportu oraz udział i organizacja zawodów sportowych i rekreacyjnych.
Kliknij, aby pobrac Treść ogłoszenia
(Dokument PDF)
Kliknij, aby pobrac Ogłoszenie o wyborze oferty
(Dokument PDF)
2014-12-08
2014-12-22
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Firlej
Treść ogłoszenia
(Dokument PDF)
Kliknij, aby pobrac Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
(Dokument PDF)
Kliknij, aby pobrac Formularze
(Dokument WORD)
Kliknij, aby pobrac Zawiadomienie o wyborze oferty
(Dokument WORD)
2014-11-28
2014-12-08
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Firlej
Kliknij, aby pobrac Treść ogłoszenia
(Dokument PDF)
Kliknij, aby pobrac Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
(Dokument PDF)
Kliknij, aby pobrac Formularze
(Dokument WORD)
Kliknij, aby pobrac Unieważnienie przetargu
(Dokument PDF)
2014-10-06 Trzeci pisemny przetarg nieograniczony na wynajem pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Firleju przy ul. Rynek 9, zlokalizowanego na działce nr 127/1 w Firleju, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.
Treść ogłoszenia
(Dokument PDF)
Kliknij, aby pobrac Regulamin
(Dokument PDF)
Kliknij, aby pobrac Wzór oferty
(Dokument WORD)
Kliknij, aby pobrac Wzór umowy
(Dokument PDF)
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoKilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
kliknij TUTAJ.
WIRTUALNY SPACER

Wirtualny spacer po gminie Firlej
Copyright Š 2005