Strona główna ˇ Galeria ˇ SzukajCzwartek, Styczeń 17, 2019
Nawigacja
Strona główna
Władze
Historia
Gmina
Turystyka
Agroturystyka
Dni Firleja
Ogłoszenia
Aktualności
Program Integracji Spolecznej
Euro Projekty
Nagrody i wyróżnienia
Ostrzeżenia o zagrożeniach
Gospodarka odpadami
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Pliki do pobrania
Kontakt
Katalog linków
Galeria
News Archive
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
BIP

Urząd Gminy w Firleju

Ośrodek Pomocy Społecznej w Firleju

Samorządowy Zespół Administracyjny Szkół w Firleju

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Firleju
LINKI

Informacje wyborcze

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Firleju

Kamery nad jeziorem Firlej

Stowarzyszenie LGD

Gminna Biblioteka Publiczna w Firleju

Stowarzyszenie Oświatowo - Kulturalne na rzecz Rozwoju Wsi Nowy i Stary Antonin

Zespół Szkół w Firleju

Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Skromowskiej

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Woli Skromowskiej

Zespół Szkół w Woli Skromowskiej
Monitoring lasów
Diagnoza zjawiska przemocy w gminie

DIAGNOZA ZJAWISKA PRZEMOCY W GMINIE FIRLEJ

 

       Ośrodek Pomocy Społecznej w Firleju informuje, że w terminie do 31 maja 2017r.  prowadzona jest diagnoza zjawiska przemocy na terenie gminy Firlej. Diagnozą objęte zostały osoby dorosłe powyżej 18 roku życia oraz dzieci  i młodzież w przedziale wiekowym 12-17 lat. Powyższa diagnoza jest niezbędna w celu ustanowienia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie   w Gminie Firlej na lata 2017-2022.

      Aby wziąć udział w diagnozie należy wypełnić załączoną ankietę , która można wydrukować , a następnie wrzucić do skrzynki,   znajdującej się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Firleju     ul. Partyzancka 21 lub na parterze budynku Urzędu Gminy w Firleju ul. Rynek 1.

      Ankiety są również wyłożone w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Firleju ul. Partyzancka 21 oraz w siedzibie Urzędu Gminy   w Firleju  ul. Rynek 1 -  biurko na holu.

 Ankietę wypełniamy tylko jeden raz!

Zapraszamy do udziału w badaniu !

W razie pytań podajemy telefon kontaktowy:

81 8575539

 

Ankieta dla dorosłych

Ankieta dla młodzieży

II Gminny Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

II Gminny Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

5 maja odbyła się w Zespole Szkół w Firleju gminna uroczystość z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Celem tej uroczystości było rozbudzenie w najmłodszych zainteresowań Ojczyzną i kształtowanie poczucia dumy z przynależności narodowej. Był to również czas na przypomnienie dzieciom historii państwa polskiego, rozmowy na temat symboli narodowych: flagi, godła, hymnu. Uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: Dariusz Firczuk - Zastępca Wójta Gminy Firlej, Bogumiła Bodziacka Dyrektora Samorządowego Zespołu Administracyjnego Szkół w Firleju, Kamila Skrzypczyńska – Dyrektor Prywatnego Przedszkola Casper, Halina Bystrzycka - dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przypisówce, Bożena Cybul - dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Antoninie, Paweł Dobek - dyrektor Zespołu Szkół w Woli Skromowskiej, Jarosław Gryglicki - dyrektor Zespołu Szkół w Firleju, Wiesława Rola - Wicedyrektor ZS w Firleju, Anna Cieniuch - przewodnicząca Rady Rodziców Zespołu Szkół w Firleju, nauczyciele, rodzice, uczniowie.

Aby uczcić ten dzień wychowankowie wszystkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu gminy Firlej przygotowali programy słowno-muzyczne poświęcone naszym barwom narodowym i naszej Ojczyźnie. Uroczysta akademia rozpoczęła się od przemarszu dzieci trzymających w dłoni chorągiewki w barwach narodowych. Następnie dzieci ubrane w biało-czerwone stroje recytowały wiersze, śpiewały piosenki, tańczyły polskie tańce narodowe. Uroczystość była dla nich wspaniałą lekcją patriotyzmu. Pan Dariusz Firczuk w swoim przemówieniu podziękował za wspaniałe występy oraz promowanie polskich symboli narodowych.

Uroczysta akademia z okazji Dnia Flagi RP odbyła się w Zespole Szkół w Firleju już po raz drugi. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w jej przygotowanie. Szczególne podziękowania kierujemy do pani Bogumiły Bodziackiej - dyrektor Samorządowego Zespołu Administracyjnego Szkół w Firleju oraz do nauczycieli przygotowujących dzieci do występów:

- pani Izabeli Pycce i pani Agnieszce Duszyńskiej z Przedszkola Casper w Woli Skromowskiej,

- pani Renacie Wielgo i pani Beacie Kożuszek z Przedszkola Casper w Firleju,

- pani Annie Ozonek z Publicznej Szkoły Podstawowej w Przypisówce,

- pani Joannie Pożarowszczyk z Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Antoninie,

- pani Iwonie Nicpoń z Zespołu Szkół w Woli Skromowskiej,

- paniom Grażynie Grymuzie, Agnieszce Michalik, Sylwii Żelazek i Bożenie Miduch z Zespołu Szkół w Firleju.

Organizatorzy

Gminne obchody 266 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja połączone z obchodami Gminnego Dnia Strażaka

Gminne obchody 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja połączone z obchodami Gminnego Dnia Strażaka.

W dniu 3 maja 2017 odbyły się obchody 266 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja połączone z obchodami Gminnego Dnia Strażaka.

    Uroczystości rozpoczęły się tradycyjnie Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w kościele pw. „Przemienienia Pańskiego” w Firleju. Uroczystą mszę koncelebrował proboszcz naszej parafii ks. kanonik Antoni Buczyński. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz samorządowych: Wójt Gminy Firlej - Sławomir Cieszko, Zastępca Wójta - Dariusz Firczuk, Przewodniczący Rady Gminy - Adam Toboła, radni rady gminy i powiatu, dyrektorzy szkół oraz mieszkańcy gminy Firlej.

    Uroczystość uświetniły także poczty sztandarowe szkół i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy.

    Po zakończeniu mszy św. mieszkańcy oraz delegacja władz samorządowych z Wójtem Gminy Firlej - Sławomirem Cieszko na czele udali się pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, aby tam złożyć okolicznościowy wieniec. Wiązanki kwiatów złożyli również Dyrektor Zespołu Szkół w Firleju - Jarosław Gryglicki oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Woli Skromowskiej – Paweł Dobek.

   W patriotyczny nastrój wprowadzili wszystkich zebranych uczniowie Zespołu Szkół w Firleju, którzy pod opieką nauczycieli: Ewy Abramowicz, Anny Grzegorczyk oraz Grażyny Grymuzy przedstawili program patriotyczny.

    Po uroczystościach pod pomnikiem, przedstawiciele władz samorządowych tradycyjnie udali się złożyć kwiaty i zapalić symboliczne znicze na cmentarzu Powstańców Styczniowych w Sobolewie.

226 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Plan zagospodarowania

Obwieszczenie Wójta Gminy Firlej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Firlej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Bezpłatne szkolenia
Gminny Konkurs na Najładniejszą pisankę i stroik wielkanocny

Gminny Konkurs na Najładniejszą pisankę i stroik wielkanocny
w Firleju rozstrzygnięty.

 

Dnia 11 kwietnia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Firleju nastąpiło rozstrzygnięcie gminnego konkursu na Najładniejszą pisankę i stroik wielkanocny, który był zorganizowany pod patronatem Wójta Gminy Firlej.

Na konkurs zgłoszono łącznie 62 prace wykonanych samodzielnie przez małych przedszkolaków z przedszkola Casper w Firleju i Woli Skromowskiej oraz uczniów z: Publicznych Szkół Podstawowych w Przypisówce i Nowym Antoninie oraz Zespołów Szkół z Firleja i Woli Skromowskiej. Mali artyści wykonali mnóstwo przepięknych pisanek, palm, stroików i ozdób, które symbolizują zbliżające się Święta Wielkanocne.

Prace wyłonione w eliminacjach szkolnych, ocenione zostały przez powołaną w tym celu komisję gminną, która przyznała w czterech kategoriach wiekowych nagrody książkowe i wyróżnienia.

Oceniając wszystkie prezentowane prace brano pod uwagę przede wszystkim kompozycję, nawiązanie do tradycji oraz estetykę i samodzielność wykonanej pracy.

 

Nagrody książkowe otrzymali:

- kategoria przedszkolaki i 5-6 latki:

  I miejsce - Szydłowska Patrycja  - PSP Przypisówka

  II miejsce - Przybysz Julia           - ZS Wola Skromowska

  III miejsce - Majcher Wiktoria    - PSP Nowy Antonin

                     -  Pełka Maja            - ZS Firlej

                     -  Marlena Maj         - Casper Wola Skromowska

- kategoria klas I - II:

  I miejsce    - Wójtowicz Julia          - PSP Nowy Antonin

  II miejsce   - Mitura Cezary            - PSP Przypisówka

  III miejsce  - Biliński Gabriel          - ZS Wola Skromowska

                    - Obroślak Aleksandra - ZS Firlej

- kategoria klas III - IV:

  I miejsce    - Szczepański Marcin     - ZS Firlej

  II miejsce   - Kisiel Aleksandra        - ZS  Wola Skromowska

                     - Praczyk Dominika     - PSP Przypisówka

                     - Szymczak Anna         - ZS Firlej

kategoria klas V - VI:

  I miejsce    - Marzec Bartłomiej                - ZS Firlej

  II miejsce   - Aftyka Julia                          - PSP Nowy Antonin

                     - Piątek Amelia                        - ZS Firlej

  III miejsce - Stawinoga Aleksandra          - ZS Firlej

Wręczenia nagród i wyróżnień oraz złożenia podziękowań i gratulacji wszystkim uczestnikom w imieniu Wójta Gminy Firlej p. Sławomira Cieszko dokonał jego zastępca – p. Dariusz Firczuk.


Zawiadomienie w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Spotkanie w sprawie budowy drogi powiatowej
Informacja w sprawie "ptasiej grypy"

Urząd Gminy Firlej informuje, że od dnia 6 kwietnia 2017 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. z 2017 r. poz. 722) uchylające rozporządzenie z 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Rozporządzenie uchyla nakaz odosobnienia drobiu lub innych ptaków w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach w gospodarstwie, jednocześnie wprowadzając zakazy i nakazy w zakresie utrzymania drobiu, obowiązujące ich posiadaczy.

Rozporządzenie. z dnia 4 kwietnia 2017 w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Strona 2 z 27 < 1 2 3 4 5 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoKilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
kliknij TUTAJ.
WIRTUALNY SPACER

Wirtualny spacer po gminie Firlej
Copyright Š 2005